بورسیه های کشور ترکیه برای متقاضیان خارجی

کشور ترکیه برای متقاضیان بورس از سرتاسر دنیا، روش های متنوعی را ایجاد کرده اند که در زیر توضیحاتی در این مورد داده می شوند.

-         بورس هایی که خود جمهوری ترکیه ارائه می دهد،

-         بورس هایی که کشورهای خود متقاضیان در تعامل با ترکیه در نظر گرفته اند

-         همچنین بورس های تحصیلی ارائه شده توسط موسسات و سازمان های مختلف ملی و بین المللی

-         بورس هایی که هرکدام از دانشگاه های ترکیه جهت تحصیل در ترکیه بصورت جداگانه ارائه می دهند.

شرایط بورس های ترکیه:

شرایط و مبالغ ارائه شده توسط موسسات بورس تحصیلی  ترکیه متفاوت می باشد، حتی برخی از این موسسات هزینه حمل و نقل و رفت و آمد شما را از کشور خودتان تا کشور ترکیه را نیز پرداخت می نماید.

میزان حقوق و مزایای ماهانه پرداختی از طرف دانشگاه ها برای دانشجویان بورس متفاوت می باشد.

یکی از راه های کسب اطلاعات بیشتر در مورد بورس ها این است که شما می توانید با مراجعه به سایت خود دانشگاه ها اطلاعات کلی و دقیقی از نحوه و شرایط بورس آنها کسب نمایید.

علاوه بر این یک سایت عمومی کلی از طرف سازمان بورس ترکیه تدارک دیده شده که بعنوان مرجع بورس دانشگاه های کشور ترکیه محسوب می شود.

-         بورس تحصیلی برای دانشجویان بین المللی (COHE)

این بورس برای دانشجویان بین المللی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد که کشور مربوطه پروتکل هایی با شورای آموزش عالی ترکیه امضاء کرده اند.

اگر دانشجویی از این طریق جذب بورس دانشگاه های ترکیه می شود و مدرک TÖMER نداشته باشند برای یکسال گذراندن دوره مهارت زبان ترکیه برای آنها در نظر گرفته می شود.

-    بورس های تحصیلی ترکیه علاوه بر ارائه  پشتیبانی مالی، به دانشجویان بین المللی اجازه انتخاب رشته در دانشگاه های مختلف را می دهد، که این ویژگی با سایر برنامه های بورسیه تحصیلی در جهان متفاوت می باشد. هدف بورس های تحصیلی در ترکیه ایجاد امنیت و اطمینان در دانشجویان برای شرکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شان در طول تحصیل دانشگاهی آنها می باشد. این بورس های تحصیلی همچنین نیاز های دانشجویان از قبیل اسکان و بیمه درمانی در دوره تحصیلی را نیز پوشش می دهد.

متروپل ونک