تحصیل فیلم نامه نویسی و کارگردانی در شهر ازمیر

تحصیل فیلم نامه نویسی و کارگردانی در شهر ازمیر

دانشگاه هایی که در ازمیر رشته فیلم نامه نویسی و کارگردانی دارند:

Dokuz eylül

Ege üni

Yaşar üni

واحدهای درسی در رشته Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
 
تاریخ سینما و تلوزیون، ورود به تلوزیون و رادیو، مفاهیم علوم اجتماعی، تاریخ سینما، روش های عکاسی، اصول اساسی فیلم نامه نویسی، تکنیک های فیلم برداری، نظریه های ارتباط جمعی، سینمای ترکیه، ویرایش تصویر، تاریخ رسانه های ترکیه، ویرایش فیلم ، تکنیک های تولید صدا ، سینمای مستند ، سینمای مستند ، طراحی تولید تلویزیون ، تئوری فیلم و زیبایی شناسی ، رسانه ، فرهنگ و جامعه ، روش های تحقیق در ارتباطات جمعی ، انتقاد و تحلیل فیلم ، فرهنگ تصویری ، نوشتن متن و گفتگو ، تبلیغات ، سواد رسانه ای ، محبوب فرهنگ ، فرهنگ فیلم ، تولید برنامه های رادیویی ، نقد رسانه ها ، صنعت رسانه و جهانی سازی ، تاریخ اندیشه سیاسی ، محیط زیست ، رسانه و ارتباطات ، فرهنگ فیلم.
 
این رشته مناسب چه کسانی می باشد؟

تحصیل در ترکیه با رشته فیلم نامه نویسی و کارگردانی کسانی که به خواندن و نوشتن علاقمند هستند، و فعالیت های هنری را دنبال می کنند.

 

دانشگاه هایی که دارای این رشته می باشند:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
 
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
 
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(KKTC)
 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
 
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
 
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
 
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
 
EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
 
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
 
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(KKTC)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Tirebolu İletişim Fakültesi
 
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
 
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(KKTC)
 
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi(KKTC)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
 
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
 
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
 
 

 

متروپل ونک