تغییر زمان آزمون یوس دانشگاه قاضی انتپ

مهلت ثبت نام دانشگاه قاضی انتپ تا تاریخ

28 اردیبهشت ماه تمدید شد، همچنین زمان آزمون این 

دانشگاه در تمامی حوزه های امتحانی به مورخه 99/03/25 

تغییر یافت.

 

 

 

منبع سایت دانشگاه قاضی انتپ

راه های ارتباط با ما:

سایت: www.turkey-study.com
تلفن تماس:
09129346652
02188664068
تا انتهای مسیر همراهتان هستیم.

 

 

 

 

تغییر زمان آزمون یوس دانشگاه قاضی انتپ
تغییر زمان آزمون یوس دانشگاه قاضی انتپ

متروپل ونک