دانشگاه های دولتی ترکیه

کشور ترکیه به عنوان پل ارتباطی بین آسیا و اروپا نقش یکی از مهمترین کشورهای دنیا را بازی می‌کند، این کشور طی سال‌های اخیر با داشتن حجم عظیمی از مهاجر و توریست پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های گوناگون دست یافته که یکی از مهمترین آن‌ها، ارتقای سطح آموزشی از لحاظ کیفیت و کمّیت های تحصیلی در دانشگاه‌ها است. ارتباطات بین دانشگاهی و مراودات علمی با دانشگاههای مطرح جهان باعث شده است که علاوه بر تولید علم در داخل کشور با همکاری این دانشگاهها نقش مهمی را در تولید علم در بین کشورهای دنیا داشته باشند به طوری که در رده‌بندی‌های چند سال گذشته تاکنون بهترین دانشگاه های ترکیه رتبه‌های بالایی را در میان دانشگاه‌های دنیا به خود اختصاص داده است. رتبه بندی دانشگاه های جهان با توجه به تعداد مقالات علمی، تعداد دانشجویان خارجی، سطح و کیفیت آموزش و  ... آنها اندازه گیری می شود. در جدول زیر رتبه جهانی و کشوری دانشگاه های ترکیه مابین سال های  2016 تا 2019  به صورت خلاصه اشاره شده است.

دانشگاه های دولتی ترکیه
دانشگاه های دولتی ترکیه

متروپل ونک