فروشگاه های حراجی شهر استانبول

اوت لوت که در معنوی لغوی می توان به واژه "حراجی" ترجمه اش نمود، وقتی اجناس به فروش نمیرسند و در تغییر فصل ها و یا عوض شدن مد و غیره شامل اوت لت می شوند، این اجناس از مغازه ها و فروشگاه های برند جمع آوری می شوند و به اوت لت سنتر ها برده می شوند، مزیت اوت لت سنتر ها در این است که می توانید اغلب برندهای مختلفی را که در حال حاضر کمی قدیمی شدند و یا مد و ترند روز محسوب نمی شوند را با قیمت های وسوسه انگیزی خرید کنید.

در زیر به چند مورد از مرکز های معروف اوت لت سنتر در شهر استانبول ترکیه اشاره می شود:

          

Oliyvum outlet
محدوده ی زیتون بورنو

 
Optimum outlet

 آسیایی-ینی صحرا


Venizya asia outlet

 محدوده قاضی عثمان پاشا


Viaport asia outlet

 سمت فرودگاه سابیها


212 istanbul power outlet

 سمت فرودگاه آتاتورک

 

Starcity outlet

محدوده ینی بوستان


Kale outlet center

ایستگاه گون گورن با تراموای
 

متروپل ونک