اعلام زمانبندی آزمون یوس 2021 دانشگاه 9 ایلول

تاریخ آغاز ثبت نام آزمون: 10 اردیبهشت 1400 

تاریخ پایان ثبت نام آزمون: 10  خرداد 1400 

تاریخ آزمون: 28 خرداد 1400 

ساعت آزمون: 10:00 به وقت ترکیه 

تاریخ اعلام نتایج: 4 تیر 1400 

هزینه آزمون: 350 لیر

مراکز آزمون: ازمیر

تعداد سوالات آزمون: 80

مدت آزمون: 120 دقیقه

این آزمون نمره منفی ندارد. 

 

این دانشگاه در شهر ازمیر واقع شده است.

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652

 

اعلام زمانبندی آزمون یوس 2021 دانشگاه 9 ایلول
اعلام زمانبندی آزمون یوس 2021 دانشگاه 9 ایلول

متروپل ونک