اعلام زمانبندی آزمون یوس 2021 دانشگاه کاپادوکیا

تاریخ آغاز ثبت نام آزمون اول: 13 بهمن 1399

تاریخ پایان ثبت نام آزمون اول: 10 اسفند 1399

تاریخ آزمون اول: 16 اسفند 1399

ساعت آزمون: 11:00 به وقت ترکیه

تاریخ اعلام نتایج: فعلا اعلام نشده

هزینه آزمون: 15دلار 

مراکز آزمون: نوشهیر، استانبول

 

تاریخ آغاز ثبت نام آزمون دوم: 25 اسفند 1399

تاریخ پایان ثبت نام آزمون دوم: 14 فروردین 1400

تاریخ آزمون دوم: 21 فروردین 1400 

ساعت آزمون: 11:00 به وقت ترکیه

تاریخ اعلام نتایج: فعلا اعلام نشده

هزینه آزمون: 15دلار

مراکز آزمون: نوشهیر، استانبول

 

تاریخ آغاز ثبت نام آزمون سوم: 13 اردیبهشت 1400 

تاریخ پایان ثبت نام آزمون سوم: 8 خرداد 1400 

تاریخ آزمون سوم: 15 خرداد 1400 

ساعت آزمون: 11:00 به وقت ترکیه

تاریخ اعلام نتایج: فعلا اعلام نشده

هزینه آزمون: 15دلار 

مراکز آزمون: نوشهیر، استانبول

 

تاریخ آغاز ثبت نام آزمون چهارم: 17 خرداد 1400 

تاریخ پایان ثبت نام آزمون چهارم: 5 تیر 1400 

تاریخ آزمون چهارم: 12 تیر 1400 

ساعت آزمون: 11:00 به وقت ترکیه

تاریخ اعلام نتایج: فعلا اعلام نشده

هزینه آزمون: 15دلار

مراکز آزمون: نوشهیر، استانبول

 

تاریخ آغاز ثبت نام آزمون پنجم: 14 تیر 1400 

تاریخ پایان ثبت نام آزمون پنجم: 2 مرداد 1400 

تاریخ آزمون پنجم: 16 مرداد 1400 

ساعت آزمون: 11:00 به وقت ترکیه

تاریخ اعلام نتایج: فعلا اعلام نشده

هزینه آزمون: 15دلار

مراکز آزمون: نوشهیر، استانبول

 

این دانشگاه در شهر  نوشهیر واقع شده است.

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652
02188664068

اعلام زمانبندی آزمون یوس 2021 دانشگاه کاپادوکیا
اعلام زمانبندی آزمون یوس 2021 دانشگاه کاپادوکیا

متروپل ونک