اعلام زمانبندی انتخاب رشته و شرایط پذیرش دانشگاه اردو (شهر اردو) 2022-2021

تاریخ شروع ثبت نام: 26 تیر 1400 

تاریخ پایان ثبت نام: 10 مرداد 1400 

تاریخ اعلام نتایج: 2 شهریور 1400

تاریخ شروع ثبت نام پذیرفته شدگان: 15 شهریور 1400

تاریخ پایان ثبت نام پذیرفته شدگان: 17 شهریور 1400 

 

تاریخ اعلام نتایج ذخیره: 19 شهریور 1400 

تاریخ شروع ثبت نام پذیرفته شدگان ذخیره: 5 مهر 1400

تاریخ پایان ثبت نام پذیرفته شدگان ذخیره: 7 مهر 1400 

 

 

شرایط پذیرش: 

آزمون یوس: حداقل نمره برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی 80 از 100 و برای سایر رشته ها 40 از 100 

 

هر داوطلب حق انتخاب حداکثر 5 رشته را دارد. 

 

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652
02188664068

 

اعلام زمانبندی انتخاب رشته و شرایط پذیرش دانشگاه اردو (شهر اردو) 2022-2021
اعلام زمانبندی انتخاب رشته و شرایط پذیرش دانشگاه اردو (شهر اردو) 2022-2021

متروپل ونک