رشته ها وظرفیت های رشته ها برای آزمون یوس دانشگاه آنادولو (2021-2020)

رشته ها وظرفیت های رشته ها برای آزمون یوس دانشگاه آنادولو (2021-2020) به صورت زیر است:

 

داروسازی : 15 نفر

رادیو، تلویزیون، سینما : 9 نفر

آشپزی : 6 نفر

مدیریت : 100 نفر

عکاسی : 100 نفر

مدیریت توریسم : 8 نفر

روابط بین الملل : 100 نفر

تجارت بین الملل : 100 نفر

نقاشی : 3 نفر

مجسمه سازی : 2 نفر

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652
02188664068

رشته ها وظرفیت های رشته ها برای آزمون یوس دانشگاه آنادولو (2021-2020)
رشته ها وظرفیت های رشته ها برای آزمون یوس دانشگاه آنادولو (2021-2020)

متروپل ونک