شهریه دانشگاه های ترکیه در سال تحصیلی 2021_2020

در خصوص تعیین شهریه دانشگاه ها توسط دولت، هزینه های دریافتی از دانشجویان شامل دو بخش است.

1. هزینه ی آموزش Orenim ucreti: مبلغی است که از سوی دولت محاسبه شده و دانشگاه میتواند تمام یا بخشی از آن را از دانشجو مطالبه نماید.

2.  شهریه دانشجویی Katki payi: که پرداخت این مبلغ به عهده دانشجو است.  

با توجه به تعریف های فوق و قانون مربوطه در مورد پذیرفته شدگانی که از دیپلم وارد دانشگاه میشوند هزینه ی دریافتی از دانشجویان خارجی در سال 2021_2020  نباید از 3 برابر هزینه   Katki payi و Ogrenim ucreti برای دانشجویان ترک کمتر باشد و همچنین از پنج برابر کل هزینه های خدمات جاری (Cari hizmet maliyeti) نبایستی بیشتر باشد. لذا مراجعه کنندگان به سایت دانشگاه ها جهت بررسی ممکن است با مبالغ متفاوتی روبرو شوند.

به عنوان مثال هزینه های سالانه رشته ی پزشکی به طور متوسط در این اعلامیه 16896 لیر، دندانپزشکی و دارو سازی 6095 لیر، دامپزشکی 4638 لیر میباشد اما ممکن است شما در مراجعه به سایت یک دانشگاه مشخص با ارقامی غیر از این مبالغ روبرو شوید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

resmigazete.gov.tr

 

شهریه سالانه برخی از دانشگاهها در سال تحصیلی 2021_ 2020 به صورت زیر است:

 

شهریه برخی از رشته های دانشگاه آنکارا

 

پزشکی (ترکی): 30000 لیر

پزشکی (انگلیسی): 45000 لیر

 

دندان پزشکی (ترکی): 24000 لیر

دندان پزشکی (انگلیسی): 36000 لیر

 

داروسازی (ترکی): 22000 لیر

داروسازی (انگلیسی): 33000 لیر

 

دامپزشکی (ترکی): 16000 لیر

دامپزشکی (انگلیسی): 24000 لیر

 

 

بیولوژی (ترکی): 7500 لیر

بیولوژی (انگلیسی): 11250 لیر

 

 

زبان و ادبیات ترکی: 5500 لیر

حفظ و مرمت میراث فرهنگی: 8000 لیر

مامائی: 8000 لیر

پرستاری: 8000 لیر

مهندسی کامپیوتر (ترکی): 12000 لیر

مهندسی کامپیوتر (انگلیسی): 18000 لیر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد شهریه سایر رشته های دانشگاه آنکارا میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

شهریه های دانشگاه آنکارا

 

شهریه برخی از رشته های دانشگاه استانبول

 

پزشکی: 30000 لیر

دندان پزشکی: 20000 لیر

داروسازی: 15000 لیر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد شهریه سایر رشته های دانشگاه استانبول میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

شهریه های دانشگاه استانبول

 

شهریه برخی از رشته های دانشگاه جراح پاشا استانبول  (ISTANBUL UNIVERSITESI-CERRAHPASA)

 

پزشکی: 25000 لیر

دامپزشکی: 14000 لیر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد شهریه سایر رشته های دانشگاه جراح پاشا استانبول میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

شهریه های دانشگاه جراح پاشا

 

شهریه برخی از رشته های دانشگاه بغازیچی  

 

رشته های مهندسی: 23760 لیر (هر ترم 11880 لیر)

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد شهریه سایر رشته های دانشگاه بغازیچی میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

شهریه های دانشگاه بغازیچی

 

 

شهریه برخی از رشته های دانشگاه آتاتورک

 

پزشکی (ترکی): 7500 لیر

پزشکی (انگلیسی): 7500 لیر     

دندان پزشکی: 7500 لیر

داروسازی: 6500 لیر

پرستاری (ترکی): 3500 لیر

پرستاری (انگلیسی): 3500 لیر

رشته های مهندسی: 4000 لیر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد شهریه سایر رشته های دانشگاه آتاتورک میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

شهریه های دانشگاه آتاتورک

 

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com
تلفن تماس:
09129346652
02188664068
تا انتهای مسیر همراهتان هستیم.

شهریه دانشگاه های ترکیه در سال تحصیلی 2021_2020
شهریه دانشگاه های ترکیه در سال تحصیلی 2021_2020

متروپل ونک