راهنمای اخذ انواع اقامت ترکیه

راهنمای اخذ انواع اقامت ترکیه

1. اقامت کوتاه مدت

2. اقامت تحصیلی (دانشجویی)

3. اقامت خانوادگی

4. اقامت بلند مدت

 

1. اقامت کوتاه مدت

اجازه اقامت کوتاه مدت در مواد 31 تا 33 قانون شماره 6458 در مورد خارجی ها و حمایت بین المللی تنظیم شده است. علاوه بر این ، اجازه اقامت کوتاه مدت در مواد 28 و 29 آیین نامه اجرای قانون حمایت از خارجیان و حمایت بین المللی تنظیم شده است.

چه کسانی می توانند اجازه اقامت کوتاه مدت دریافت کنند؟

بر اساس قوانین اداره مهاجرت ترکیه برای افراد دارای شرایط زیر اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم میگردد:

1_1.  افرادی که با هدف تحقیقات علمی قصد اقامت در ترکیه را دارند:

برای این منظور، اگر تحقیقات علمی منوط بر اجازه باشد، خارجیانی که درخواست اجازه اقامت می کنند باید از موسسات یا سازمانهای مربوطه (وزارت فرهنگ و جهانگردی ، وزارت نیرو ، دانشگاهها و غیره) اجازه بگیرند. در صورت عدم وجود مجوز، از آن ها درخواست می شود که بیانیه ای در مورد موضوع تحقیق ارائه دهند. برای صدور مجوز اقامت برای خارجیانی که به این منظور قصد اقامت در ترکیه را دارند، باید از سفارت ترکیه در کشور خود، ویزای "تحقیقات علمی" دریافت شود.

1_2. افرادی که در ترکیه صاحب اموال غیرمنقول هستند:

در صورتیکه افراد خارجی دارای املاک غیر منقول در ترکیه باشند و درخواست اجازه اقامت از طریق اموال غیر منقول نمایند، این اموال غیر منقول باید محل اقامت آن ها باشد و برای این منظور استفاده شود. به علاوه، اگر اعضای خانواده دارای حق مالکیت املاک مشترک یا مشارکتی باشند آن ها نیز می توانند بر اساس این اموال غیر منقول تقاضای اجازه اقامت نمایند. منظور از اعضای خانواده، همسر متقاضی و فرزند زیر 18 سال است.

 1_3. افرادی که قصد ایجاد ارتباط تجاری یا کاری در ترکیه دارند:

افرادی که قصد ایجاد ارتباط تجاری یا کاری در ترکیه دارند در صورتی که درخواست اجازه اقامت برای بیش از سه ماه نمایند، ممکن است از آن ها دعوت نامه یا اسناد مشابهی از طرف فرد یا شرکتی که با آن در ارتباط خواهد بود درخواست شود.

1_4. افرادی که قصد شرکت در برنامه آموزش ضمن خدمت را دارند:

مجوزهای اقامت صادر شده برای این منظور بر اساس برنامه ارائه شده در مورد اطلاعات و اسناد مربوط به محتوا، مدت زمان و محل آموزش توسط موسسه یا سازمانی که آموزش ضمن خدمت ارائه می دهد، صادر می شود.

1_5. افرادی که در چهارچوب  توافق نامه های جمهوری ترکیه و یا برنامه های تبادل دانشجو که برای اهداف آموزشی یا مشابه آن، قصد اقامت در ترکیه دارند:

برای این منظور از افرادی که متقاضی اجازه اقامت هستند درخواست می شود اطلاعات و مدارکی را که باید از موسسه مربوطه اخذ شود، ارائه دهند. مدت زمان اجازه اقامت نمی تواند بیش از مدت تحصیل یا اهداف مشابه باشد.

1_6. افرادی که با هدف توریستی قصد اقامت دارند:

اظهارنامه افرادی که برای این منظور درخواست اجازه اقامت دارند، در مورد برنامه های سفر (مانند کجا، چه زمانی و چه مدت در این کشور اقامت خواهند داشت) ارزیابی می شود. در صورت لزوم، ممکن است از آنها اطلاعات یا اسنادی جهت ارائه خواسته شود.

1_7. افرادی که تحت معالجه قرار می گیرند:

افرادی که تحت معالجه قرار می گیرند به شرطی که یکی از بیماری های تهدیدکننده سلامت عمومی را نداشته باشند، می توانند اجازه اقامت کسب کنند. برای این منظور، پذیرش افراد خارجی در بیمارستان های دولتی یا خصوصی انجام می شود. برای کسانی که گواهی پرداخت تمام هزینه های درمان را دارند بیمه درمانی درخواست نمی شود. اجازه اقامت متناسب با مدت زمان درمان تنظیم می شود.

1_8. افرادی که بسته به تقاضا یا تصمیم مقامات قضایی یا اداری باید در ترکیه اقامت داشته باشند:

مدت زمان اجازه اقامت برای این منظور با در نظر گرفتن زمان مشخص شده در تصمیم یا درخواست تنظیم می شود.

1_9. افرادی که در صورت از دست دادن شرایط اجازه اقامت خانواده به اجازه اقامت کوتاه مدت منتقل می شوند:

از بین افرادی که حداقل سه سال با اجازه اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت داشته اند، آنهایی که هجده سالگی شان تمام شده، افرادی که با یک شهروند ترک ازدواج کرده و پس از سه سال اقامت از طریق خانواده (ازدواج) از همسرشان جدا شده باشند (در صورتیکه در دادگاه ثابت شود علت طلاق خشونت خانوادگی بوده است، شرط اقامت حداقل سه ساله درخواست نمی شود) و در صورت فوت حامی مالی، کسانی که با اجازه اقامت خانوادگی متصل به این شخص در ترکیه اقامت داشتند، بدون شرط حداقل مدت اقامت، می توانند درخواست اقامت کوتاه مدت نمایند.

1_10. افرادی که در دوره های آموزش زبان ترکی (تومر) شرکت خواهند کرد:

برای این منظور، به افرادی  که متقاضی اجازه اقامت و ثبت نام در موسسه ای که مجاز به ارائه دوره های زبان ترکی است (باید از طرف وزارت آموزش و پرورش ترکیه دارای مجوز باشد) حداکثر دو بار اجازه اقامت داده می شود. اگر مدت دوره کمتر از یک سال باشد، مدت اجازه اقامت نمی تواند از مدت دوره بیشتر باشد. موسسه ارائه دهنده دوره موظف است که وضعیت شروع و ادامه تحصیل فرد خارجی در موسسه را به ریاست استان اطلاع دهد.

1_11. افرادی که از طریق نهادهای عمومی، درخواست اقامت ترکیه از طریق آموزش، تحقیق و شرکت در دوره ها و کارآموزی می کنند:

اجازه اقامت صادر شده برای این منظور نمی تواند بیش از یک سال باشد. از افرادی که محل اقامت، هزینه های معیشتی و یا مربوط به بهداشت آنها توسط نهادهای عمومی مربوطه تأمین می شود، شرط بیمه درمانی معتبر درخواست نمیشود. ممکن است از این نهادها یا موسسات اطلاعات و اسنادی درخواست شود.

 1_12. افراد فارغ التحصیل شده تحصیلات عالی که حداکثر شش ماه پس از فارغ التحصیل شدن در خواست اقامت نمایند:

به افرادی که در مدت شش ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی، متقاضی اجازه اقامت هستند، حداکثر برای یک سال و فقط برای یک بار اجازه اقامت داده شود.

1_13. افرادی که در ترکیه کار نمی کنند ولی با هدف  سرمایه گذاری در زمینه و مقدار مشخص شده توسط شورای وزیران در خواست اجازه اقامت می کنند:

برای این افراد و خانواده آنها (همسر و فرزندان زیر هجده سال) ممکن است حداکثر تا پنج سال اجازه اقامت داده شود. هدف اصلاحیه با شماره 6735 که توسط قانون بین المللی کار در قانون شماره 6458 ایجاد شده است، تشویق افراد خارجی واجد شرایط است که در اقتصاد کشور سهیم خواهند بود. تسهیل مراحل اجازه اقامت برای این افراد انجام می پذیرد.  

سوالات متداول در مورد اقامت کوتاه مدت

اجازه اقامت کوتاه مدت چند ساله صادر میگردد؟

اجازه اقامت کوتاه مدت (به استثنای افرادی که در شماره 13 ذکر شد) هر بار حداکثر به مدت دو سال قابل صدور است.

شرایط اجازه اقامت کوتاه مدت چیست؟

· برای صدور مجوز اقامت کوتاه مدت، افراد باید شرایط مندرج در ماده 32 قانون را داشته باشند.

· ارائه مدارک و اطلاعات پشتیبانی کننده در مورد دلیل اقامت خود در ترکیه

· در حوزه ماده 7 قانون فوق الذکر قرار نگیرد

· داشتن شرایط اقامت مطابق با استانداردهای عمومی بهداشت و ایمنی

· در صورت درخواست ، ارائه سند سابقه کیفری صادر شده توسط مقامات کشور تابعیت یا اقامت قانونی

· ارائه آدرس محل سکونت در ترکیه

دلایل رد ، لغو یا عدم تمدید مجوز اقامت کوتاه مدت چیست؟

عدم تحقق یک یا چند شرط لازم برای اجازه اقامت کوتاه مدت یا حذف شدن آن.

اثبات این که اجازه اقامت برای اهداف دیگری غیر از هدف اقامت استفاده می شود.

وجود حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور.

تخلف از نظر مدت اقامت در خارج از کشور.

در این صورت اجازه اقامت کوتاه مدت اعطا نمی شود، اگر داده شود، لغو می شود و اگر تاریخ اعتبار آن تمام شده باشد، تمدید نمی شود.

2. اقامت تحصیلی (دانشجویی)

اجازه اقامت دانشجویی در مواد 38 تا 41 قانون شماره 6458 در مورد خارجی ها و حمایت بین المللی تنظیم شده است. علاوه بر این، اجازه های اقامت دانشجویی در مواد 35 تا 39 آیین نامه اجرای قانون حمایت از خارجی ها و قانون حمایت بین المللی تنظیم شده است.

چه کسانی می توانند اجازه اقامت دانشجویی دریافت کنند؟

2_1. افرادی که بدون اجازه اقامت خانوادگی در مقاطع ابتدایی و متوسطه قصد تحصیل در ترکیه را دارند (خارجیانی که با اجازه اقامت خانوادگی در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه تحصیل خواهند کرد، می توانند بدون نیاز به اجازه اقامت تا سن 18 سالگی به تحصیل خود ادامه دهند) و دانش آموزانی که بیش از 18 سال دارند و هنوز در مقطع متوسطه تحصیلات خود را ادامه می دهند، ملزم به درخواست اجازه اقامت هستند.

2_2. افرادی که در یک موسسه آموزش عالی در کشورترکیه در مقاطع کاردانی، کارشناسی ،کارشناسی ارشد، دکترا، آموزش تخصصی پزشکی  (TUS)، آموزش تخصصی دندانپزشکی (DUS) قصد ادامه تحصیل دارند. اجازه اقامت دانشجویی فقط به همسر و فرزندان دانشجو اجازه می دهد تا درخواست اجازه اقامت از طریق خانواده نمایند. برای سایر نزدیکان هیچ حقی برای گرفتن اجازه اقامت تعلق نمی گیرد.

سوالات متداول در مورد اقامت دانشجویی

اجازه اقامت دانشجویی چند ساله صادر میگردد؟

اگر مدت تحصیل دانشجوی خارجی کمتر از یک سال باشد، مدت اجازه اقامت دانشجویی نمی تواند بیش از مدت تحصیل باشد.

به افراد خارجی ای که از طریق موسسات و سازمانهای عمومی در ترکیه قصد تحصیل دارند، در طول تحصیل اجازه اقامت داده می شود.

به افرادی که تحصیلات ابتدایی و متوسطه را میگذرانند و مراقبت و هزینه آنها توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می شود، با موافقت والدین یا نمایندگان قانونی اقامت دانشجویی برای مدت یک سال در طول تحصیل اعطا و تمدید کرد.

شرایط اجازه اقامت دانشجویی چیست؟

برای صدور مجوز اقامت دانشجویی، خارجی ها باید شرایط مندرج در ماده 39 قانون را داشته باشند

 ارائه مدارک و اطلاعات پشتیبانی کننده در مورد دلیل اقامت خود در ترکیه (ماده 38 قانون)

در حوزه ماده 7 قانون فوق الذکر قرار نگیرد

ارائه آدرس محل سکونت در ترکیه

بیمه درمانی اجازه اقامت دانشجویی

طبق مفاد قانون بیمه های اجتماعی و بیمه سلامت عمومی، دانشجویان خارجی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ اولین ثبت نام خود تقاضای دریافت بیمه سلامت عمومی نمایند، دیگر نیازی به بیمه درمانی اضافی ندارند. اما کسانی که ظرف سه ماه از تاریخ ثبت نام اقدام نکنند و حق خود را به عنوان دارنده بیمه سلامت عمومی از دست دهند، لازم است اقدام به دریافت بیمه درمانی خصوصی نمایند.

رویه های دانشجویان تحصیلات عالی هنگام تغییر دانشگاه ، دانشکده یا رشته

در صورت تغییر دانشکده یا دپارتمان در همان موسسه آموزشی و یا تغییر در موسسه آموزشی در همان شهر، بدون وقفه در تحصیل و در صورت اعلام این موضوع در طول مدتی که اجازه اقامت دانشجویی دارد، اجازه اقامت دانشجویی موجود همچنان معتبر است. اگر مدت اجازه اقامت کوتاهتر از مدت تحصیل باشد، اجازه اقامت به همان اندازه دوره تحصیل از تاریخ اتمام اعتبار تمدید می شود.

در صورت ادامه تحصیل در یک شهر دیگر، اجازه اقامت فعلی توسط فرمانداری استانی که در آنجا شروع به تحصیل کرده ابطال گردیده و به مدت دوره تحصیل جدید اجازه اقامت جدید صادر می شود.

حق کار کردن برای دانشجویان

دانشجویان مقطع کاردانی، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری، به شرط دریافت اجازه کار می توانند در ترکیه کار کنند. (دانشجویان مقطع کاردانی و لیسانس پس از گذشت حداقل یک سال از دوره تحصیل امکان دریافت اجازه کار را دارند). درخواست های اجازه کار به وزارت کار و تأمین اجتماعی ارائه می شود.

دلایل رد ، لغو یا تمدید نکردن اجازه اقامت دانشجویی چیست؟

عدم رعایت یا از بین بردن شرایط لازم برای صدور اجازه اقامت دانشجویی

شواهدی مبنی بر اینکه او نمی تواند تحصیلات خود را ادامه دهد

تشخیص اینکه اجازه اقامت دانشجویی خارج از هدفی که برای آن صادر شده، استفاده می شود

وجود حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور

در این صورت اجازه دانشجویی اعطا نمی شود، اگر داده شود، لغو می شود و اگر تاریخ اعتبار آن تمام شده باشد، تمدید نمی شود.

3. اقامت خانوادگی

اجازه اقامت خانوادگی در مواد 34 تا 37 قانون شماره 6458 در مورد خارجی ها و حمایت بین المللی تنظیم شده است. علاوه بر این، اجازه اقامت خانوادگی در مواد 30 تا 34 آیین نامه اجرای قانون حمایت از خارجی ها و قانون حمایت بین المللی تنظیم شده است.

چه کسانی می توانند اجازه اقامت خانوادگی دریافت کنند؟

شهروندان ترک، کسانی که شامل ماده 28 قانون شماره 5901 هستند یا افراد خارجی که یکی از انواع اجازه اقامت را دارند و یا پناهندگان و دارندگان وضعیت حفاظت ثانویه را دارند. برای افراد زیر اجازه اقامت خانوادگی قابل صدور است:

3_1. همسر خارجی

3_2. فرزند حاصل از ازدواج با فرد خارجی

3_3. فرزند حاصل ازدواج قبلی همسر خارجی

اگر فرد خارجی که متقاضی اجازه اقامت خانواده است بیش از یک همسر داشته باشد، اجازه اقامت خانوادگی فقط برای یکی از همسران صادر می شود. با این حال، اجازه اقامت خانوادگی به تمام فرزندان فرد خارجی داده می شود.

اگر فرزندان در خارج از کشور ترکیه درخواست اجازه اقامت خانوادگی داشته باشند، رضایت مادر یا پدری که حضانت مشترک دارند لازم است.

اجازه اقامت خانوادگی، حق تحصیل در موسسات آموزش ابتدایی و متوسطه تا هجده سالگی را بدون اخذ اجازه اقامت دانشجویی فراهم می کند.

افراد خارجی که با اجازه اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت دارند می توانند در موارد زیر درخواست اجازه اقامت کوتاه مدت نمایند:

در صورت طلاق: افرادی که با یک شهروند ترک ازدواج کرده و پس از سه سال اقامت از طریق خانواده (ازدواج) از همسرش جدا شده باشد (در صورتیکه  در دادگاه ثابت شود علت طلاق خشونت خانوادگی بوده است، شرط اقامت حداقل سه ساله درخواست نمیشود).

در صورت فوت حامی: در صورت فوت حامی، کسانی که با اجازه اقامت خانوادگی متصل به این شخص در ترکیه اقامت داشتند، می توانند درخواست اقامت کوتاه مدت اقدام نمایند.

افراد بالای هجده سالی که حداقل سه سال با اجازه اقامت خانوادگی در کشور ترکیه اقامت داشته اند (پس از اتمام هجده سالگی).

سوالات متداول در مورد اقامت خانوادگی

اجازه اقامت خانوادگی چند ساله صادر میگردد؟

اجازه اقامت خانوادگی در هر بار حداکثر به مدت سه سال قابل صدور است.

مدت زمان اجازه اقامت خانوادگی به هیچ وجه نمی تواند از مدت اجازه اقامت حامی مالی بیشتر باشد.

شرایط اجازه اقامت خانوادگی چیست؟

برای صدور اجازه اقامت خانوادگی، افراد باید شرایط مندرج در ماده 35 قانون را داشته باشند.

تحقق شرایطی که حامی مالی باید داشته باشد (حامی مالی باید بیمه درمانی معتبر که کلیه اعضای خانواده آنها را تحت پوشش قرار دهد و درآمد ماهیانه به مقدار یک سوم حداقل دستمزد به ازای هر فرد از اعضای خانواده داشته باشد، اثبات اینکه طی پنج سال گذشته سابقه کیفری مبنی بر برهم زدن نظام خانواده نداشته است، حداقل یک سال در ترکیه اقامت داشته و آدرس ثبت شده در سیستم ثبت آدرس داشته باشد).

تحقق شرایط لازم برای افرادی که با هدف اقامت نزد حامی خود، درخواست اجازه اقامت خانوادگی میکنند (ارائه اطلاعات و اسناد پشتیبانی کننده از هدف اقامت در کشور ترکیه، اثبات اینکه آنها با افراد مشخص شده زندگی می کنند یا قصد زندگی با آنها را دارند، سن همسر باید بالای هجده سال باشد، در محدوده ماده 7 قانون فوق الذکر قرار نگیرند، هدف از ازدواج گرفتن اجازه اقامت خانوادگی نباشد).

دلایل ابطال، لغو یا عدم تمدید اجازه اقامت خانوادگی چیست؟

عدم تحقق یا حذف الزامات اجازه اقامت خانوادگی

اثبات اینکه اجازه اقامت خانوادگی خارج از هدفی که برای آن صادر شده استفاده شده است

وجود حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور

- در این شرایط اجازه اقامت خانوادگی اعطا نمی شود، در صورت اعطا، لغو می شود و اگر تاریخ اعتبار آن تمام شده باشد تمدید نمی شود.

  4. اجازه اقامت طولانی مدت

اجازه اقامت طولانی مدت در مواد 42 تا 45 قانون شماره 6458 در مورد خارجی ها و حمایت بین المللی تنظیم شده است. علاوه بر این، اجازه اقامت طولانی مدت در مواد 40 تا 43 آیین نامه اجرای قانون مربوط به خارجی ها و حمایت بین المللی تنظیم شده است.

چه کسانی می توانند درخواست اجازه اقامت طولانی مدت نمایند؟

کسانی که حداقل هشت سال بدون وقفه با  داشتن اجازه اقامت در ترکیه اقامت داشته و یا کسانی که  شرایط تعیین شده توسط وزارت را داشته باشند، با تایید وزارت، اجازه اقامت دائم برای این افراد توسط استانداری صادر می شود.

برای پناهندگان، پناهندگان مشروط، دارندگان وضعیت حفاظت ثانویه، دارندگان اجازه اقامت بشردوستانه و کسانی که تحت حمایت موقت هستند، حق انتقال به اجازه اقامت طولانی مدت تعلق نمی گیرد.  

سوالات متداول در مورد اقامت بلند مدت

اجازه اقامت طولانی مدت چند ساله صادر میگردد؟

اجازه اقامت طولانی مدت به مدت نامحدود صادر می شود.

شرایط دریافت اجازه اقامت بلند مدت چیست؟

برای صدور اجازه اقامت طولانی مدت، خارجی ها باید شرایط مندرج در ماده 43 قانون را داشته باشند.

داشتن حداقل هشت سال اقامت بدون وقفه در ترکیه با اجازه اقامت (در محاسبه هشت سال اقامت بدون وقفه، طبق ماده 38 قانون، نیمی از مدت اجازه اقامت دانشجویی محاسبه شده و در سایر انواع اجازه های اقامت به صورت کامل محاسبه می شود.)

در سه سال گذشته کمک اجتماعی دریافت نکرده باشد.

درآمد کافی و منظم برای تأمین هزینه های زندگی خود یا خانواده اش داشته باشد.

بیمه درمانی معتبر داشته باشد.

تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت عمومی نباشد (به استثنای خارجیانی که توسط شورای سیاست های مهاجرت تأیید شده اند).

حقوقی که توسط اجازه اقامت طولانی مدت ایجاد می شود:

افرادی که اجازه اقامت طولانی مدت دریافت میکنند،

به استثنای الزام به انجام خدمت سربازی، شرکت در انتخابات، ورود به خدمات عمومی و واردات وسایل نقلیه، مشروط بر اینکه حقوق آنها در مورد تأمین اجتماعی محفوظ باشد، می توانند از حقوق اعطا شده به شهروندان ترکیه بهره مند شوند.

 دلایل رد، ابطال یا تمدید نکردن اجازه اقامت طولانی مدت چیست؟

فرد خارجی تهدیدی جدی برای نظم عمومی یا امنیت عمومی باشد.

افرادی که به دلایلی غیر از مسائل مربوط به سلامتی، تحصیل و یا خدمات عمومی ضروری در خارج از کشور ترکیه بدون وقفه بیش از یک سال اقامت داشته باشند، در  چنین مواردی اجازه اقامت طولانی مدت لغو می گردد.

لغو اجازه اقامت طولانی مدت توسط استانداری ها انجام می شود.

درخواست مجدد افرادی که اجازه اقامت طولانی مدت آنها ابطال شده است، از طریق کنسولگری های ترکیه در خارج از کشور، و یا از طریق فرمانداری در استانی که فرد خارجی در آن مستقر است، شخصاً یا طبق روش درخواست تعیین شده توسط اداره کل انجام می شود.

در درخواست مجدد شرط هشت سال اقامت بدون وقفه در ترکیه درخواست نمی شود، درخواست ها به صورت اولویت در نظر گرفته می شوند و نتیجه درخواستهای مجدد حداکثر ظرف مدت یک ماه مشخص می شوند.  

افرادی که به دلایلی غیر از مسائل مربوط به سلامتی، تحصیل و یا خدمات عمومی اجباری یا وظیفه، در خارج از کشور ترکیه بدون وقفه بیش از یک سال اقامت داشته باشند و به این دلیل اجازه اقامت طولانی مدت آنها لغو شده باشد، می توانند مجددا جهت دریافت این نوع اجازه اقامت اقدام نمایند.

علاوه بر انواع اقامت ذکر شده، دو نوع اقامت دیگر با عنوان "اقامت بشر دوستانه" و "قربانیان قاچاق انسان" نیز وجود دارند، که مربوط به شرایط خاص است که بسته به شرایط شخص، مدت اقامت از طرف وزارت تعیین می گردد.

 

لینک منبع:

https://www.goc.gov.tr/ikamet-izni-cesitleri

برای اطلاعات بیشتر:

 

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com
تلفن تماس:
09129346652
02188664068
تا انتهای مسیر همراهتان هستیم.

راهنمای اخذ انواع اقامت ترکیه
راهنمای اخذ انواع اقامت ترکیه

متروپل ونک