رشته های مختلف و حداقل نمرات آزمون یوس 2021 دانشگاه اینونو

رشته های مختلف و حداقل نمرات برای پذیرش در این رشته ها  (از 100) در آزمون یوس 2021 دانشگاه اینونو:

 

پزشکی \ 98.5

دندانپزشکی \ 98.5

داروسازی \ 98.5

پرستاری \ 86

فیزیولوژی \ 93

مامایی \ 74 

مهندسی عمران \ 87.5

مهندسی برق \ 86.3

مهندسی کامپیوتر \ 93.8

مهندسی مکانیک \ 81

مهندسی صنایع \ 84.5

بیولوژی \ 59

رادیو، سینما تلویزیون \ 5

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652
02188664068

رشته های مختلف و حداقل نمرات آزمون یوس 2021 دانشگاه اینونو
رشته های مختلف و حداقل نمرات آزمون یوس 2021 دانشگاه اینونو

متروپل ونک