اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه استانبول 2022-2021

تاریخ آغاز انتخاب رشته: 25 مرداد 1400 

تاریخ پایان انتخاب رشته: 2 شهریور 1400

تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته: 11 شهریور 1400 

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652
02188664068

اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه استانبول 2022-2021
اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه استانبول 2022-2021

متروپل ونک