رشته ها، ظرفیت و شهریه های دانشگاه کرککاله (2022-2021)

پزشکی: 3 نفر/ 27853 لیر 

دندان پزشکی: 3 نفر/ 10047 لیر

دامپزشکی: 4 نفر/ 12145 لیر 

فیزیوتراپی: 3 نفر/3679 لیر 

پرستاری: 3 نفر/3679 لیر 

مدیریت سلامت: 3 نفر/3679 لیر 

پرورش کودک: 3 نفر/3679 لیر 

تغذیه: 3 نفر/3679 لیر

معماری داخلی: 3 نفر/ 6895 لیر 

مدیریت: 5 نفر/ 4140 لیر 

مهندسی کامپیوتر: 4 نفر/ 5478 لیر 

مهندسی برق- الکترونیک: 4 نفر/ 5478 لیر 

مهندسی صنایع: 4 نفر/ 5478 لیر

مهندسی مکانیک: 4 نفر/ 5478 لیر

بیومهندسی: 4 نفر/ 5478 لیر

 

 

برای دسترسی به ظرفیت سایر رشته ها کلیک کنید

برای دسترسی به شهریه سایر رشته ها کلیک کنید

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652
02188664068 

 

 

رشته ها، ظرفیت و شهریه های دانشگاه کرککاله (2022-2021)
رشته ها، ظرفیت و شهریه های دانشگاه کرککاله (2022-2021)

متروپل ونک