اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه مارمارا (استانبول) 2022-2021

تاریخ آغاز انتخاب رشته: 22 تیر 1400 

تاریخ پایان انتخاب رشته: 25 تیر 1400

تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته: 8 مرداد 1400 

تاریخ شروع ثبت نام قطعی: 26 مرداد 1400 

تاریخ پایان ثبت نام قطعی: 28 مرداد 1400 

تاریخ اعلام ظرفیت های خالی: 2 شهریور 1400

تاریخ شروع انتخاب رشته تکمیل ظرفیت: 2 شهریور 1400

تاریخ پایان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت: 5 شهریور 1400 

تاریخ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت: 10 شهریور 1400

تاریخ شروع ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت: 16 شهریور 1400

تاریخ پایان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت: 18 شهریور 1400 

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652
02188664068

اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه مارمارا (استانبول) 2022-2021
اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه مارمارا (استانبول) 2022-2021

متروپل ونک