حضور جناب آقای اوفوک در دفتر متروپل ونک 25 بهمن1398

حضور محترم رئیس متروپل آنکارا
جناب آقای اوفوک
را در مجموعه متروپل ونک گرامی داشته
و از ایشان بابت تشریف فرماییشان کمال تشکر را داریم .
 
* نحوه ی عملکرد مجموعه ونک
* بررسی وضعیت تحصیلی دانشپذیران
* تبادل اطلاعات مرتبط با آزمون های دانشگاه ها و دیگر مسائل قابل بحث
از جمله موارد مطرح شده در جلسه روز جمعه ۲۵ بهمن ماه ۹۸ می باشد.
امید است در مسیر فوق تا انتها همگام بوده و بهترین نتایج را حاصل نماییم.


حضور جناب آقای اوفوک در دفتر متروپل ونک 25 بهمن1398
حضور جناب آقای اوفوک در دفتر متروپل ونک 25 بهمن1398

متروپل ونک