کتاب آموزش هندسه شامل درسنامه تقریبا کامل GEOMETRİ KONU ANLATIMLI

کتاب آموزش هندسه شامل درسنامه تقریبا کامل GEOMETRİ KONU ANLATIMLI

خلاصه توضیحات

GEOMETRİ KONU ANLATIMLI

جزییات

فرمول های مهم هندسه

مثال های آموزشی و تکنیکی خیلی خوب بعلاوه مسائل ساده تا دشوار طبقه بندی شده

و سئوالات آزمون های YÖS سال های گذشته در 16 فصل گردآوری شده است

این فصول شامل

1. مفاهیم اولیه هندسه و زاویه

2. زوایا در مثلث

3. اجزاء مثلث (نظیر نیمساز، ارتفاع، میانه و ...)

4. مثلث های خاص (متساوی الساقین، متساوی الاضلاع، قائم الزاویه)

5. تشابه

6. روابط بین اضلاع و زوایا در مثلث

7. چند ضلعی ها و چهار ضلعی ها

8. متوازی الاضلاع و لوزی

9. مستطیل و مربع

10. ذوزنقه و کایت

11. دایره (زاویه، وضعیت دو دایره نسبت به هم، دایره های محاطی و محیطی)

12. دایره (قوت در دایره، محیط و مساحت دایره)

13. هندسه تحلیلی (معادلات خط)

14. هندسه تحلیلی ( معادلات دایره)

15. هندسه فضایی

16. بردار ها

 

527 سوالات همراه با راه حل

132 سوالات یوس همراه با راه حل

324 سوالات اماده سازی

971 تست

متروپل ونک