کتاب بانک سوالات هوش 2 _ IQ 2 SORU BANKASI

کتاب بانک سوالات هوش 2 _  IQ 2 SORU BANKASI

خلاصه توضیحات

IQ 2 SORU BANKASI

جزییات

بانک سوالات استاندارد از ساده تا دشوار دارای نه فصل همانند IQ1

سطح سوالات کمی دشوارتر از IQ1 بوده، همچنین در هر فصل تعدادی سوال به سبک خاصی که جدید بوده

و در IQ1 تکرار نشده افزوده شده است.

(( به داوطلبین توصیه می شود حتما حداقل هر دو جلد IQ1 و IQ2 را خریداری کنند))

 

281 تست درک مطلب

 3038 تست

متروپل ونک