کتاب سوالات همراه با راه حل ریاضی MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

کتاب سوالات همراه با راه حل ریاضی MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

خلاصه توضیحات

MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

جزییات

بانک سوالات حل شده ریاضی با جواب کاملا تشریحی و قابل فهم همه برای کل ریاضی 1و 2 می باشد شامل 128 آزمون موضوعی

104 آزمون 2050 سوال حل شده تشریحی دارد.

128 سوالات درک مطلب

104 سوالات یوس همراه با راه حل

2050 سوالات همراه با راه حل

(کتاب قرمز رنگ)

متروپل ونک