کتاب بانک سوالات ریاضی 1 _ MATEMATİK 1 SORU BANKASI

کتاب بانک سوالات ریاضی 1 _  MATEMATİK 1 SORU BANKASI

خلاصه توضیحات

MATEMATİK 1 SORU BANKASI

جزییات

شامل مسائل دشوارتر از جلد اول ریاضی با پاسخ کلیدی، بسیار عالی برای داوطلبین نیاز به نمره ریاضی بالا

208 سوالات یوس

1392 سوالات اماده سازی

2885 تست

متروپل ونک