کتاب بانک سوالات ریاضی 2 _ MATEMATİK 2 SORU BANKASI

کتاب بانک سوالات ریاضی 2 _ MATEMATİK 2 SORU BANKASI

خلاصه توضیحات

MATEMATİK 2 SORU BANKASI

جزییات

شامل مسائل دشوارتر از جلد 1 که بسیار برای دواطلبین رشته های خاصی که نیاز به درصد بالای ریاضی دارند، توصیه می شود.

144 سوالات یوس

1098 سوالات اماده سازی

2184 تست

متروپل ونک