کتاب جیبی ریاضیات MATEMATİK MATEHEMATICS CEP KİTABI

کتاب جیبی ریاضیات MATEMATİK MATEHEMATICS CEP KİTABI

خلاصه توضیحات

MATEMATİK CEP KİTABI

جزییات

شامل کل مباحث و فرمول های ریاضی 1و2 بصورت خلاصه و مختصر است که جهت یادآوری و مرور مباحث کلیدی قبل از آزمون اصلی بسیار مناسب و مفید است.

متروپل ونک