کتاب هندسه اس ای تیSAT GEOMETRI

کتاب هندسه اس ای تیSAT GEOMETRI

خلاصه توضیحات

SAT GEOMETRI

جزییات

مناسب برای آزمون هندسه SAT بود شامل درسنامه کامل مثال های نکته دار، مسائل با جواب تشریحی و مسائل با جواب های کلیدی است. این کتاب نیز همانند کتاب ریاضی SAT با سوالات SAT و روش تدریس آن مطابقت داشته و استاندارد است. فصول کتاب به ترتیب شامل موارد زیر است:

1. زوایا

2. زوایا و اجزای مثلث

3. مثلث های خاص

4. تشابه و مساحت در مثلث

5. چند ضلعی ها و چهار ضلعی ها

6. مستطیل و مربع

7. دایره

8. هندسه تحلیلی (خط)

9. هندسه تحلیلی (دایره)

10. هندسه فضایی

11. مثلثات

 

263 سوالات همراه با راه حل

144 سوالات اماده سازی

480 تست

متروپل ونک