کتاب ریاضیات اس ای تی SAT MATHEMATICS

کتاب ریاضیات اس ای تی SAT MATHEMATICS

خلاصه توضیحات

SAT MATHEMATICS

جزییات

مناسب برای داوطلبین SAT شامل کلیه مباحث ریاضی در 19 فصل شامل:

1. اعداد

2. کسرها

3. اعداد اعشاری

4. اعداد توانی

5. رادیکال ها

6. اتحاد ها و تجزیه

7. معادلات و نامعادلات درجه یک

8. قدر مطلق

9. توابع

10. چند جمله ای ها

11. نسبت و تناسب

12. مسائل درصد

13. مسائل مربوط به سود (ساده و مرکب)

14. مسائل مربوط به اعداد (مسائلی که معمولا با معادلات حل می شوند)

15. آمار و تحلیل داده ها

16. احتمال

17. سهمی ها

18. نمودارهای پراکندگی و انحراف معیار

19. اعداد مختلط

* کتاب برای داوطلبین SAT بسیار مفید بوده و شامل درسنامه، مثال های خوب، مسائل حل شده تشریحی و مسائل دارای پاسخ های کلیدی می باشد.

 

538 سوالات همراه با راه حل

430 سوالات اماده سازی

762 تست

متروپل ونک