کتاب ازمون ازمایشی DENEME SINAVLARI (15 SINAV)

کتاب ازمون ازمایشی  DENEME SINAVLARI (15 SINAV)

خلاصه توضیحات

DENEME SINAVLARI 15 SINAV

جزییات

15 آزمون استاندارد برای آزمون گیری و تست دانش پذیران قبل از آزمون های اصلی YÖS جهت آمادگی و مدیریت زمان در آزمون ها بسیار مناسب است. تست های این مجموعه با تست های کتاب 35 آزمون متفاوت بوده و  مکمل آن است. همچنین در انتهای کتاب 15 کارت خام answer sheet جهت رفاه حال دانشپذیر تعبیه شده است که براحتی جهت تست زنی می توان از کتاب جدا کرده و خودآزمایی نمود. کل سوالات دارای پاسخ کلیدی در انتهای کتاب می باشد.

15 آزمون آزمایشی

1300 تست

متروپل ونک