اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه ساکاریا , شرایط پذیرش , زمان اعلام نتایج 14_06_98

اطلاعیه
تکمیل ظرفیت دانشگاه ساکاریا
اخرین مهلت تکمیل ظرفیت ۱۷ شهریور ماه
شرایط پذیرش :
کارنامه ی 1 sat
برای رشته های پزشکی و دندان پزشکی نمره در درس ریاضی حداقل ۶۴۰
برای سایر رشته ها نمره ریاضی حداقل ۳۰۰
کارنامه ی یوس دانشگاه های مورد قبول
دانشگاه آکدنیز _دانشگاه آنکارا _دانشگاه آتاتورک _ دانشگاه بورسا _ دانشگاه اگه _ دانشگاه ارجیس _ دانشگاه استانبول _ دانشگاه کارادنیز تکنیک _ دانشگاه ۱۹ ماییس _ دانشگاه رجپ تیپ اردوغان _ دانشگاه سلجوک
زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه ساکاریا 1 مهر می باشد

 

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه ساکاریا , شرایط پذیرش , زمان اعلام نتایج 14_06_98

متروپل ونک