اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه سلجوک 03_07_98

اطلاعیه
تکمیل ظرفیت دانشگاه سلجوک به صورت حضوری انجام میشود .
دانشپذیرانی که قصد ثبت نام در این دانشگاه رو دارند باید تا تاریخ 5 مهرماه ماه به دانشگاه مراجعه نمایند
نحوه ی پذیرش : یوس دانشگاه سلجوک و کونیب (اولویت با کارنامه ی سلجوک می باشد )
ظرفیت برخی از رشته ها
پزشکی 1 نفر
دندان پزشکی 2 نفر
داروسازی 2 نفر
فیزیو تراپی 2 ساله 5 نفر
پرستاری 9 نفر و ........

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه سلجوک 03_07_98

متروپل ونک