اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه کارابوک 11_06_98

تکمیل ظرفیت دانشگاه کارابوک

مهلت انتخاب رشته
7 شهریور - 12 شهریور

تاریخ اعلام نتایج:

12 شهریور

مهلت ثبت نام در دانشگاه:

13 شهریور - 18 شهریور

هزینه انتخاب رشته: 100 لیر

پذیرش:
📌یوس خود دانشگاه کارابوک

رشته ها:

پزشکی امتیاز بالای 95% سه نفر
دندان پزشکی امتیاز بالای 90% سه نفر
فیزیوتراپی امتیاز بالای 40% هشت نفر
پرستاری امتیاز بالای 40% هشت نفر

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه کارابوک 11_06_98

متروپل ونک