اطلاعیه شروع تکمیل ظرفیت دانشگاه توکات قاضی عثمان پاشا 03_06_98

اطلاعیه

شروع تکمیل ظرفیت دانشگاه توکات قاضی عثمان پاشا

مهلت تکمیل ظرفیت :4 شهریور - 12 شهریور
هزینه انتخاب رشته :100 لیر می باشد
♦️دانشگاه قاضی در مرحله تکمیل ظرفیت فاقد رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی میباشد .

 

اطلاعیه شروع تکمیل ظرفیت دانشگاه توکات قاضی عثمان پاشا 03_06_98

متروپل ونک