اطلاعیه نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه بولنت اجویت 23_06_98

اطلاعیه
نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه بولنت اجویت در لینک زیر قابل مشاهده می باشد.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK KONTENJAN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

اطلاعیه نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه بولنت اجویت 23_06_98

متروپل ونک