اطلاعیه نتایج دومین آزمون یوس دانشگاه دوزجه اعلام شد 23_06_98

اطلاعیه
نتایج دومین آزمون یوس دانشگاه دوزجه روز چهارشنبه 27 شهریور در سایت اصلی دانشگاه دوزجه اعلام خواهد شد

http://du-yos.duzce.edu.tr

اطلاعیه نتایج دومین آزمون یوس دانشگاه دوزجه اعلام شد 23_06_98

متروپل ونک