تغییر تاریخ آزمون یوس دانشگاه بیرونی و تمدید مهلت ثبت نام

طی اطلاعیه ای دانشگاه بیرونی در سایت رسمی خود

زمان آزمون یوس ۲۰۲۰ خود را به تاریخ ۹۹.۳.۱۳ موکول کرد
همچنین مهلت ثبت نام این دانشگاه
تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه تمدید گردید.

 

 

 

منبع سایت دانشگاه بیرونی

راه های ارتباط با ما:

سایت: www.turkey-study.com
تلفن تماس:
09129346652
02188664068

تغییر تاریخ آزمون یوس دانشگاه بیرونی و تمدید مهلت ثبت نام

متروپل ونک