تغییر زمان آزمون دانشگاه ساکاریا

آزمون یوس دانشگاه ساکاریا از تاریخ 

99/01/31 به تاریخ 10 خرداد ماه سال 99

تغییر یافته و مهلت ثبت نام این دانشگاه تا تاریخ

20 اردیبهشت ماه تمدید شده است.

 

 

 

منبع سایت دانشگاه ساکاریا

راه های ارتباط با ما:

سایت: www.turkey-study.com
تلفن تماس:
09129346652
02188664068
تا انتهای مسیر همراهتان هستیم.

تغییر زمان آزمون دانشگاه ساکاریا

متروپل ونک