تغییر زمان آزمون دانشگاه کارادنیز

دانشگاه کارادنیز واقع در شهر ترابزون ترکیه

طی اطلاعیه ای رسمی زمانی آزمون یوس خود را 

به مورخه 99/03/25 تغییر داد، همچنین در این اطلاعیه 

مهلت ثبت نام برای آزمون یوس 2020 این دانشگاه تا

مورخه 99/03/05 تمدید یافته است.

 

 

منبع سایت دانشگاه کارادنیز

راه های ارتباط با ما:

سایت: www.turkey-study.com
تلفن تماس:
09129346652
02188664068
تا انتهای مسیر همراهتان هستیم.

 

تغییر زمان آزمون دانشگاه کارادنیز

متروپل ونک