تغییر زمان آزمون دانشگاه کاستامونو

آزمون یوس دانشگاه کاستامونو که قبلا در مورخه

99/02/06 بود به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو

و تاریخ بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

منبع سایت دانشگاه کاستامونو

راه های ارتباط با ما:

سایت: www.turkey-study.com
تلفن تماس:
09129346652
02188664068
تا انتهای مسیر همراهتان هستیم.

 

 

تغییر زمان آزمون دانشگاه کاستامونو

متروپل ونک