تغییر زمان آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل

دانشگاه سلیمان دمیرل طی اطلاعیه ای رسمی

از تغییر زمان آزمون یوس این دانشگاه به مورخه

99/03/24 خبر داد و مهلت ثبت نام خود را تا 12 خرداد ماه سال 99

تمدید نموده است.

همچنین طی این اطلاعیه حوزه آزمون این دانشگاه در ایران-تهران حذف شده است.

 

 

 

منبع سایت دانشگاه سلیمان دمیرل

راه های ارتباط با ما:

سایت: www.turkey-study.com
تلفن تماس:
09129346652
02188664068
تا انتهای مسیر همراهتان هستیم.

تغییر زمان آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل

متروپل ونک