تغییر مجدد تاریخ آزمون چوکوراوا

بعلت شیوع بیماری کرونا

دانشگاه چوکوراوا مجدداً آزمون یوس 2020 خود را از تاریخ 11 خرداد ماه

به مورخه 99/03/31 تغییر داد.

 

 

 

منبع سایت دانشگاه قاضی چوکوراوا

راه های ارتباط با ما:

سایت: www.turkey-study.com
تلفن تماس:
09129346652
02188664068
تا انتهای مسیر همراهتان هستیم.

 

تغییر مجدد تاریخ آزمون چوکوراوا

متروپل ونک