تکمیل ظرفیت دانشگاه ارجیس

نحوه ی پذیرش:

آزمون یوس دانشگاه ارجیس و سایر دانشگاه ها، آزمون sat، معدل دیپلم

زمان انتخاب رشته :

14 - 20 آبان ماه

حداقل امتیاز مورد نیاز جهت ثبت نام:

نمره sat بالای 1000 (نمره ریاضی=500 و بالاتر)
معدل دیپلم بالای 17
نمره آزمون یوس: بالای 50

رشته ها:
داروسازی= 1 نفر
پزشکی= 1 نفر
دندانپزشکی= 1 نفر
مهندسی عمران = 1نفر
مهندسی برق الکترونیک = 1 نفر
مهندسی مکانیک= 1 نفر
مهندسی کامپیوتر= 1 نفر
معماری = 1نفر

هزینه انتخاب رشته:

100 لیر

 

تکمیل ظرفیت دانشگاه ارجیس

متروپل ونک