ثبت نام قطعی دانشپذیرانی که در دانشگاه یوزنجییل در مرحله تکمیل ظرفیت حضوری پذیرفته شده اند21_06_98

ضمن عرض تبریک خدمت دانشپذیرانی که در دانشگاه یوزنجییل در مرحله تکمیل ظرفیت حضوری پذیرفته شده اند
به اطلاع می رساند این عزیزان
از چهارشنبه 20 شهریور ماه لغایت 25شهریور
جهت ثبت نام قطعی می توانند حضورا به دانشگاه مراجعه نمایند .

ثبت نام قطعی دانشپذیرانی که در دانشگاه یوزنجییل در مرحله تکمیل ظرفیت حضوری پذیرفته شده اند21_06_98

متروپل ونک