دانشگاه ییلدیریم بیازیت تاریخ ثبت نام لیست یدک اول خود را اعلام کرد 13_06_98

اطلاعیه
دانشگاه ییلدیریم بیازیت تاریخ ثبت نام لیست یدک اول خود را اعلام کرد .
مهلت ثبت نام :11 شهریور لغایت 14 شهریور
دانشپذیرانی که ضمن عرض تبریک در لیست یدک اعلام شده بودند در تاریخ ذکر شده به آدرس زیر مراجعه و اقدام به ثبت نام بفرمایند .

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ayvalı Mah. Takdir Cad.
15 Temmuz Binası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Etlik
/KEÇİÖREN /TÜRKİYE

دانشگاه ییلدیریم بیازیت تاریخ ثبت نام لیست یدک اول خود را اعلام کرد 13_06_98

متروپل ونک