زمان ثبت نام قطعی دانشگاه آکدنیز 13_06_98

ضمن عرض تبریک خدمت دانشپذیرانی که در دانشگاه آکدنیز پذیرفته شده اند
به اطلاع می رساند این عزیزان
از امروز 13 شهریور ماه لغایت 15شهریور
جهت ثبت نام قطعی می توانند حضورا به دانشگاه مراجعه نمایند .

زمان ثبت نام قطعی دانشگاه آکدنیز 13_06_98

متروپل ونک