سازمان اموزش عالی ترکیه ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 2019_2020 را اعلام نمود

اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی در سال 2019_2020

سازمان اموزش عالی ترکیه ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی را در قالب سه گروه کاردانی ,کارشناسی , رشته های نیمه متمرکز منتشر نمود.

لیست رشته ها و ظرفیت ها در سه گروه کاردانی , کارشناسی , ازمون مهارت

ظرفیت رشته های کاردانی ( ÖN LİSANS KONTENJANLARI )

ظرفیت رشته های کارشناسی ( LİSANS KONTENJANLARI )

ظرفیت ازمون مهارت ( ÖZEL YETENEK SINAVI )

سازمان اموزش عالی ترکیه ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 2019_2020 را اعلام نمود
نظرات کاربران
ارسال نظر


متروپل ونک