مرخصی تحصیلی برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های ترکیه

بنا بر اعلام سازمان آموزش عالی ترکیه YÖK دانشجویان شاغل به تحصیل

در دانشگاه های ترکیه می‌توانند نسبت به لغو ثبت نام ترم جاری (مرخصی تحصیلی) اقدام کنند.

ترم یاد شده جزو سنوات تحصیلی دانشجویان محسوب نخواهد شد.

 

منبع سایت سازمان YÖK

راه های ارتباط با ما:

سایت: www.turkey-study.com
تلفن تماس:
09129346652
02188664068
تا انتهای مسیر همراهتان هستیم.

مرخصی تحصیلی برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های ترکیه

متروپل ونک