زمانبندی آزمون های 2021 SAT

زمانبندی آزمون ها و ثبت نام آزمون های SAT 2021 

 

آزمون اول

تاریخ آزمون:

23 اسفند 1399 (2021.03.13)

شروع ثبت نام:

8 بهمن 1399 (2021.01.27)

پایان ثبت نام:

24 بهمن 1399 (2021.02.12)

آخرین مهلت تغییرات:

12 اسفند 1399 (2021.03.02)

 

آزمون دوم:

تاریخ آزمون:

18 اردیبهشت 1400 (2021.05.08)

شروع ثبت نام:

4 فروردین 1400 (2021.03.24)

پایان ثبت نام:

19 فروردین 1400 (2021.04.08)

آخرین مهلت تغییرات:

7 فروردین 1400 (2021.04.27)

 

آزمون سوم:

تاریخ آزمون:

15 خرداد 1400 (2021.06.05)

شروع ثبت نام:

اعلام نشده

پایان ثبت نام:

اعلام نشده

آخرین مهلت تغییرات:

اعلام نشده

 

زمانبندی آزمون های 2021 SAT
نظرات کاربران
ارسال نظر


متروپل ونک