آزمون یوس 2021 دانشگاه بالک اسیر برگزار نخواهد شد.

پذیرش دانشجوی خارجی توسط این دانشگاه از طریق نتیجه آزمون یوس دانشگاههای تعیین شده و سایر آزمون های بین المللی مورد قبول (SAT1) انجام خواهد شد. 

 

آزمون یوس دانشگاه های مورد قبول برای دانشگاه بالک اسیر: 

ISTANBUL UNIVERSITESI
 19MAYIS UNIVERSITESI 
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI
AKDENIZ UNIVERSITESI
KASTAMONU UNIVERSITESI
SELCUK UNIVERSITESI
ATATURK UNIVERSITESI
ANKARA UNIVERSITESI
ULUDAG UNIVERSITESI
GAZIANTEP UNIVERSITESI
KUTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITESI
RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITESI
PAMUKKALE UNIVERSITESI
DUZCE UNIVERSITESI
VAN YUZUNCU YIL UNIVERSITESI
ERCIYES UNIVERSITESI
BAYBURT UNIVERSITESI
ERZURUM TEKNIK UNIVERSITESI
AFYON KOCATEPE UNIVERSITESI
MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITESI
USAK UNIVERSITESI
EGE UNIVERSITESI
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITESI
KUNIP KAFKAS UNIVERSITELER BIRLIGI SINAVI
KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITESI
DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI
ANADOLU UNIVERSITESI
HATAY MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI
KARABUK UNIVERSITESI
HARRAN UNIVERSITESI
CUKUROVA UNIVERSITESI
INONU UNIVERSITESI
ADNAN MENDERES UNIVERSITESI
ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITESI
MERSIN UNIVERSITESI
BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITESI

 


 

 

آزمون یوس 2021 دانشگاه بالک اسیر برگزار نخواهد شد.
نظرات کاربران
ارسال نظر


متروپل ونک