رشته ها، ظرفیت و شهریه های دانشگاه چوکوروا (2022-2021)

پزشکی: 15 نفر/ 16896 لیر 

دندان پزشکی: 2 نفر/ 6095 لیر

داروسازی: 10 نفر/ 6095 لیر

دامپزشکی: 2 نفر/ 4638 لیر 

پرستاری: 5 نفر/ 2232 لیر

مامائی: 5 نفر/ 2232 لیر

مهندسی مکانیک: 2 نفر/ 3323 لیر

مهندسی مکانیک (انگلیسی): 10 نفر/ 4984 لیر

طراحی مد و لباس: 1 نفر/ 4183 لیر 

مهندسی کامپیوتر (انگلیسی): 5 نفر/ 4984 لیر 

مهندسی برق- الکترونیک (انگلیسی): 5 نفر/ 4984 لیر 

مهندسی صنایع: 5 نفر/ 3323 لیر

معماری: 1 نفر/ 3323 لیر 

معماری داخلی: 1 نفر/ 3323 لیر 

 

برای دسترسی به ظرفیت و شهریه سایر رشته ها کلیک کنید

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652
02188664068 

 

رشته ها، ظرفیت و شهریه های دانشگاه چوکوروا (2022-2021)
نظرات کاربران
ارسال نظر


متروپل ونک