اعلام زمانبندی آزمون یوس 2021 دانشگاه ماردین آرتوکلو

تاریخ آغاز ثبت نام آزمون اول: 27 بهمن 1399 

تاریخ پایان ثبت نام آزمون اول: 25 اسفند 1399

تاریخ آزمون اول: 5 فروردین 1400

ساعت آزمون: 11:00 به وقت ترکیه 

تاریخ اعلام نتایج: 13 فروردین 1400

زبان آزمون: انگلیسی - ترکی 

هزینه آزمون در شهر ماردین: 150 لیر 

هزینه آزمون در سایر شهرها: 250 لیر 

مراکز آزمون: ماردین، استانبول، آنکارا، ازمیر، مرسین، بورسا، شانلی اورفا، قاضی آنتپ، کاهرامان ماراش، کایسری، هاتای، سامسون

تعداد سوالات آزمون: 80

مدت آزمون: 150 دقیقه

 

تاریخ آغاز ثبت نام آزمون دوم: 16 فروردین 1400 

تاریخ پایان ثبت نام آزمون دوم: 27 اردیبهشت 1400 

تاریخ آزمون دوم: 6 خرداد 1400

ساعت آزمون: 11:00 به وقت ترکیه 

تاریخ اعلام نتایج: 14 خرداد 1400 

زبان آزمون: انگلیسی - ترکی 

هزینه آزمون در شهر ماردین: 150 لیر 

هزینه آزمون در سایر شهرها: 250 لیر 

مراکز آزمون: ماردین، استانبول، آنکارا، ازمیر، مرسین، بورسا، شانلی اورفا، قاضی آنتپ، کاهرامان ماراش، کایسری، هاتای، سامسون

تعداد سوالات آزمون: 80

مدت آزمون: 150 دقیقه

 

تاریخ آغاز ثبت نام آزمون سوم: 17 خرداد 1400 

تاریخ پایان ثبت نام آزمون سوم: 7 تیر 1400 

تاریخ آزمون سوم: 17 تیر 1400 

ساعت آزمون: 11:00 به وقت ترکیه 

تاریخ اعلام نتایج: 25 تیر 1400 

زبان آزمون: انگلیسی - ترکی 

هزینه آزمون در شهر ماردین: 150 لیر 

هزینه آزمون در سایر شهرها: 250 لیر 

مراکز آزمون: ماردین، استانبول، آنکارا، ازمیر، مرسین، بورسا، شانلی اورفا، قاضی آنتپ، کاهرامان ماراش، کایسری، هاتای، سامسون

تعداد سوالات آزمون: 80

مدت آزمون: 150 دقیقه 

 

این دانشگاه در شهر ماردین واقع شده است.

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652
02188664068 

اعلام زمانبندی آزمون یوس 2021 دانشگاه ماردین آرتوکلو
نظرات کاربران
ارسال نظر


متروپل ونک