اعلام زمانبندی آزمون یوس 2021 دانشگاه یوزگات بوزوک

تاریخ آغاز ثبت نام آزمون: 23 فروردین 1400

تاریخ پایان ثبت نام آزمون: 31 اردیبهشت 1400 

تاریخ آزمون:9 خرداد 1400 

ساعت آزمون:.........

تاریخ اعلام نتایج: 11 خرداد 1400 

هزینه آزمون: 150 لیر 

مرکز آزمون: یوزگات 

این آزمون نمره منفی ندارد. 

 

این دانشگاه در شهر یوزگات واقع شده است.

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652

 

اعلام زمانبندی آزمون یوس 2021 دانشگاه یوزگات بوزوک
نظرات کاربران
ارسال نظر


متروپل ونک