اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه باشکنت 2022-2021

تاریخ آغاز انتخاب رشته: 11 اسفند 1399

تاریخ پایان انتخاب رشته: 11 تیر 1400

تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته: 6 مرداد 1400 

تاریخ شروع ثبت نام قطعی: 7 مرداد 1400 

تاریخ پایان ثبت نام قطعی: 15 مرداد 1400 

 

تاریخ شروع ثبت نام قطعی ذخیره: 18 مرداد 1400

تاریخ پایان ثبت نام قطعی ذخیره: 22 مرداد 1400

 

تاریخ شروع ثبت نام تکمیل ظرفیت: 25 مرداد 1400

تاریخ پایان ثبت نام تکمیل ظرفیت: 29 مرداد 1400 

تاریخ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت: 10 شهریور 1400 

تاریخ شروع ثبت نام قطعی تکمیل ظرفیت: 11 شهریور 1400 

تاریخ پایان ثبت نام قطعی تکمیل ظرفیت: 19 شهریور 1400 

 

تاریخ شروع ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان ذخیره: 22 شهریور 1400 

تاریخ پایان ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان ذخیره: 26 شهریور 1400 

 

هزینه انتخاب رشته: 400 لیر

 

راه های ارتباط با ما:

سایت:

www.turkey-study.com

تلفن تماس:
09129346652
02188664068

 

اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه باشکنت 2022-2021
نظرات کاربران
ارسال نظر


متروپل ونک