اطلاعیه آزمون های 2020 دانشگاه هارران

اطلاعیه آزمون 2020 دانشگاه هارران جهت تحصیل در ترکیه
مهلت ثبت نام آزمون 1 :11 دی ماه الی 29 دی ماه
تاریخ آزمون :19 بهمن ماه ساعت 14
مهلت ثبت نام آزمون 2 :19 اسفند ماه الی 25 اسفند ماه
تاریخ آزمون :17 فروردین ماه ساعت 14

اطلاعیه آزمون های 2020 دانشگاه هارران
نظرات کاربران
ارسال نظر


متروپل ونک